Bugun...
Kenzül Arş Duası

facebook-paylas
Şikayet Et Tarih: 21-09-2018 00:33
     
Bu duânın hikmeti ve fazileti pek çoktur, sizlere bu duânın pek kolay ve kestirmeden (114 süreyi celileyi) Hz. Ali R.A. efendimizin buyurduğu veçhile Kur’an-ı azimi şanı hatmetmiş oluyoruz. Yukarıdaki ismi geçen duâyı şerifi eceli yetmeyen, vadesi gelmeyen bir hastaya okunursa ŞİFA BULUR, sıkıntısı olan tahareti kâmile ile okursa o sıkıntı ondan uzak olur işte bu duâyı şerif her ne niyet üzere olursa olsun, bi iznillahi teala muradı hasıl olur

 

 

Bismillâhirrahmânirrahim

 Allahümme inneke ta’lemü sırrı ve âlâniyeti fakbel ma’zireti ve ta’lemü haceti fa’tını süâli ve ta’lemü mâ fi nefsi fağfirlî zünubi fe innehu la yagfirüz zünibe illâ ente yâ erhamer rahimîn. Vel hamdü lillâhil lezi lâ ilâhe illâ ente yâ Hannânü yâ Mennân, yâ bedias semâveti vel ardı ya zelcelâli vel ikram. Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ecmaiyn.

Allahümme inni es’elüke bi hürmeti vechikel kerimi aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Ademe ve Havva aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti Nuhin aleyke yâ yarabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti isa vel arşil azıym  aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti Muhammedin Mustafa aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Cebrail aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti Mikâil aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti İsrafil aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve hurmeti Azrail aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elhamdülillâhi rabbilâlemin aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Elif lâm mim zâlikel kitâbü lâ reybe fihi aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Elif lâm mim Allahü lâ ilâhe illa hüvel hayyül kayyumu aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Yâ eyyühen nasütteku aleyke yâ rabbi Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Yâ eyyûhellezine âmenü evlu bil ukud aleyke ya rabbi ve eselükebi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elhamdülillâhillezi halakas semâvâti aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elif lâm mim sad kitabün ünzile ileyke yâ rabbi ve esêlüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Yeselûneke anil enfâl aleyke yâ rabbi ve eselüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Berâetün minallahi ve rasûlihi aleyke ya rabbi ve eselike bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elif lââm ra tilke âyetül kitâbi aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Elif lââm ra kitâbün uhkimet âyâtühu aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahim elif lââm ra tilk âyâtül kitâbi aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elif lâm ra Tilke âyâtül kitabi aleyke ya rabbi ve eselüke bihakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim elif lââm ra kitâbün enzelnâhü aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahim Elif lââm ra tilke âyâtül kitabi aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Etâ emrullâhi felâ testa’ciluhu aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Subhanellezi esra aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı  ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Elhamdülillâhillezi enzele alâ abdihil kitâbe aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmanirrahim Kâf hâ ya ayın sad zikrü rahmeti rabbike aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Tâhâ mâ enzelnâ aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim İkterebe linnasi hisabühüm aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Yâ eyyühen nâsütteku rabbeküm aleyke yârabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Kad eflahal mü’minune aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Suretin enzelnâhâ ve faradnâhâ aleyke yâ rabi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim.Tebârekellezi nezzelel furkane aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Ta sîn tilke âyâtül kitâbi aleyke es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Ta sin mim Tilke âyâtül kitâbi aleyke es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Ta sin mîm tilk âyâtül kitâbil mübin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Elif lââm mîm e hasiben nâsü en yütrekû aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Elif lââm mîm gulibetir rumü aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elif lââm mîm tilke âyâtül kitâbil hâkim aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bir hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Elif lâm mîm tenzî lül kitabi lâ raybe fihi aleykeya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim.Yâ eyyühen nebiyüt tekıllâhe aleyke ya rabbi  ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Elhamdülillahillezi lehu ma fis semavati aleyke ya rabbi.

         Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Elhamdülillâhi fatıris semâvati aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Yasîn vel kur’anil hakim aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Ves sâffati saffen aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Sâd vel Kur’ani ziz zikri aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Tenzilül kitâbi minallâhil azizil hakîm aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Hamim tenzilü kitâbi aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Hamim tenzilün minerrahmanirrahim, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Ha mim Ayn Sin Kaf. Kezalike yuhyi ileyke Aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Ha mîm vel kitabül mübin aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Ha mîm vel kitabül mübîn inna enzelnahü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Ha mîm. Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Ha mîm. Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim ma halaknas semavati aleyke ya rabbi ve es’elüke bihakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Ellezine keferü ve saddü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. İnna fetahnâleke fethan mübîna aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Yâ eyyühellezine âmenû lâ tükeddimu aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Kaf vel kur’anil mecidi aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Vez zâriyâti zerven aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Vet turi ve kitâbin mesturin aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Ven nemci izâ havâ aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. İkterebetis saat ü aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Errahmânü allemel Kur’an aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. İza vakaatil vakıatü aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Sebbeha lillâh mâ fis semâvâti aleyke ya rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Kad semiallâhü kavlelleti aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Sebbeha lillâhil mâ fis semâvâti aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Ya eyyühellezine âmenû lâ tettehizu aduvvi âleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Sebbeha billahima fissemavati vema filardı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi Yüsebbihu lillâhi mâ fis semâvati aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. İza câekel münâfıkune aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Yüsebbihu lillâhi mâ fis semâvâti aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Yâ eyyühen nebiyyü izâ tallaktümün nisâe aleyke yâ rabbi Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Yâ eyyühen nebiyyü lima tüharrümü mâ ehallallâhü leke aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Tebârekellezi bi yedihül mülkü aleyke yâ rabbi Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Nûn vel kaleme ve mâ yas turune aleyke yâ rabbi Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elhakkatü mel hakkatü aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Seele sâiün bi azâbin vakı’ın aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. İnna ersalnâ Nuhan ilâ kavmihi aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Kul uhiye ileyye ennehüs temae neferün aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Yâ eyyühel müzzemmilü kumil leyle illâ kalilen aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Yâ eyyühel müdessirü kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Lâ uksimu bi yevmîl kayâmeti aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Hel etâ alel insâni hıynün aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Vel mürselâti urfen aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Ammeyetesâelune aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Ven naziâli garkan aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim Abese ve tevellâ aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim İzeş şemsü kuvviret aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. İzes semaün fataret aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Veylün lil mutaffifinellezine aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. İzez semâün şakkak aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Ves semâi zâtil büruci aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Ves semâi vet tarıkı aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Sebbilhısme rabbikel a’la aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Hel etâke hadîsül gaşiyeti aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Vel fecri ve leyâlin aşrin aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Lâ iksimu bihazal beledi aleyke yâ rabbi Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Veş şemsi ve du hahâ aleyke yâ rabbi Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Vel leyli izâ yag şâ aleyke yâ rabbi ve es’elüke  bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Vedduha velleyli izâ secâ aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elem neşrah leke sadreke aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Vet tini vez zeytuni aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. İkra bismi rasbikellezi aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadri aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Lem yekünillezine keferu aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim İza zülziletil ardu zil zâleha aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Vel âdiyeti dabhan aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elkariatü mel kariatü aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elkâkümüttekâsürü aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Vel asri innel insâne aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim.Veylün likülli hümezetin aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elem tere keyfe feale rabbüke aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Liîlâfi Kureyşin aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Eraeytellezi yükezzibu biddini aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. İnna a’tayna kelkevsere aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Kul yâ eyyühel kâfirun aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. İzâ câe nasrullahi vel fethi aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Tebbet yedâ ebilehebin ve teb aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Kul hüvallâhü ehad aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Kul euzü bi rabbil felakı aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahim. Kul euzü bi rabbin nasi aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmeti esmâil Hüsna aleyki yâ rabbi.

Word veya PDF olarak İndirebilirsiniz

 


FACEBOOK YORUM
Yorum

YUKARI