Bugun...
26 Ağustos ve 'Melhame-i Kübra' - Arslan Tekin


İkinci Bölge Haber Serbest Köşe
haber.ikincibolge@gmail.com
 
 
facebook-paylas
Tarih: 26-08-2016 00:00
     

26 Ağustos, Malazgirt Savaşı'nın 745, Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin başlangıcının 95. yıldönümü.  

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, destansı şiirine: "Aylardan ağustos, günlerden cuma  / Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a / Bozkurtlar ordusu geçti hücûma // Yeni bir şevk ile gürledi gökler // Ya Allah... Bismillah... Allahüekber" mısralarıyla başlar.

​Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922'de, düşmanın denize dökülmesiyle neticelenen taarruzun emrini verir.

Düşman, 1921'de, yine aynı ayda, 22 gün süren savaşla Sakarya'nın doğusundan temizlenmiştir. Bu savaşı M. Kemal, "Sakarya Melhame-i Kübrası" diye adlandırır:

"23 Ağus­tos gü­nün­den 13 Eylül gününe ka­dar, bu­gün­ler de dâhil ol­mak üze­re, yir­mi iki gün ve yir­mi iki ge­ce bilâ-fâsıla de­vam eden, Sa­kar­ya Mel­ha­me-i Kübrâ­sı, ye­ni Türk dev­letinin ta­ri­hi­ne; ci­han ta­ri­hin­de en­der olan bü­yük bir mey­dan mu­ha­re­be­si misâli kay­det­ti." (Nutuk, 1927, s. 449)

 (Türkiye dün, Suriye topraklarına geçti. Carablus'a da top atışları 23 Ağustos'ta başlıyor. Sakarya Savaşı'nın başladığı gün. İnşallah zafer müessir olur. Carablus'un IŞİD'den temizlenmesi belki yarın tamamlanır, 26 Ağustos'a bir başka anlam yüklenir.)

M. Kemal'in bahsettiği "mel­ha­me-i kübrâ­" ne demek, biliyor musunuz? "En büyük kanlı savaş" anlamına gelir. M. Kemal Sakarya Savaşı'nı öyle görmüş, öyle vasıflandırmıştır. Bu vasıflandırma bir atıftır; dinî bir mahiyeti vardır. ("Mel­ha­me-i kübrâ"... Kelimeler Arapça, tamlama Farsça; ifade Osmanlı Türkçesi!)  

Malazgirt Savaşı, Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar açıyor. Bu savaşı nasıl göreceğiz? Bu savaş da bir "melhame-i kübra"dır. (Malazgirt Savaşı'na sonra geleceğim.)

M. Kemal, "melhame-i kübra" derken, hadis-i şerife göndermede bulunuyor.

"Melhame-i kübra" ile ilgili iki hadis iki ayrı sahabeden geliyor: Abdullah bin Busr ve Muaz bin Cebel.

İlkinden: "Melhame-i Kübra ile Kostantıniyye´nin fethi arasında altı sene vardır. Yedinci de Mesih Deccal çıkar."(Ebu Davud, Melahim, 4)

İkincisinden: "Melhame-i Kübra, Kostantin'in fethi ve Deccalin ortaya çıkması (olaylarının hepsi) yedi ay içerisinde meydana gelir."(Ebu Davud; Tirmizî, Fiten, 58).

Bu sözlerin Hz. Peygamber'den nakledildiğine ne kadar inanabiliriz? Çünkü gaibden haber veriyor. Gaibi ise yalnız Allah bilir.  ("De ki: 'Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir.'...") (Neml, 27/65).

Hz. Aişe'den: "'Kim Peygamber gaybı bildiğini söylerse, ona iftira atmış olur."

Bilgi olarak bunları aktarıyorum. İslâm dünyasında bir "melhame-i kübra"dan bahsediliyor ve İslâm âlimleri bunları kitaplarına geçiriyor... M. Kemal'in Sakarya Meydan Muharebesi'ne dinî bir hüviyet vermesini, şer'î kabul etmemiz gerekir. Çünkü, bu savaş, Anadolu'nun bir "küffar" ülkesi olmasının önünü almıştır. (O dönemi yaşamış yazar İsmail Habip Sevük'ün, Sakarya Meydan Muharebesi için: "13 Eylül 1683 günü Viyana'da başlayan çekilme, 238 sene sonra Sakarya'da durdurulmuştur." demesi bir "melhame-i kübra"ya işaret değil mi?!)

Türkiye'miz öyle bir yerde ki ve Türkler öyle bir millet ki, bütün gözler üzerimizde... "Şark Meselesi"ni unutmayalım... Sevr'i unutmayalım.Bu sitede yer alan bilgiler İkinci Bölge Haber adresi kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları Telif Hakları Yasası'nca korunmaktadır. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
İnternet Gazetemizde yayınlanan Haber, Makale, Video, Galerilerdeki kategori Resimlerinin Yayınlanmış olması desteklediğimiz anlamını taşımaz.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
loading...
GÜNDEM'DEN BAŞLIKLAR
YUKARI