Bugun...
O'NA UYAN KURTULUR


MUHARREM GÜNAY (SIDDIKOĞLU)
m.g.siddikoglu@gmail.com
 
 
facebook-paylas
Tarih: 22-04-2017 07:25
     

Bazı güzel hasletler, özellikler vardır ki, her insan onlara sahip olmak ister sabır, kanaat, cömertlik, alçakgönüllülük, fedakarlık, kahramanlık, cesaret gibi

Çünkü bunlar ve bunlara benzer özellikler, insana insan olma özelliği kazandırır. Güzel ahlak olarak adlandırılan bu güzelliklerin hepsi alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin üzerinde toplanmıştır.

 

O, davranışları ve üstün kişiliği ile insanlık için en güzel örnektir. O'nun ahlakı, Allah'ın övdüğü ve Kur'an'ın öğrettiği temiz ahlaktır. Bu yönü ile islamiyetin ta kendisidir. Çünkü din demek güzel ahlak demektir. Peygamber efendimiz bir hadislerinde islamı "El isl‰mü husnül hulg/İslam güzel ahlaktır" şeklinde tarif etmiştir.

 

Peygamber efendimizin ahlakının en önemli özelliği, Allah tarafından verilmiş/Allah vergisi olmasıdır. O'nun güzel ahlakı, çalışıp, emek verip, bir çaba sonunda kazanılmış değildir. Yüce Allah sevgili peygamberimizi insanların örnek alacağı bir şekilde kusursuz, eksiksiz ve seçkin bir şekilde yaratmıştır. O'nu Yüce Allah yetiştirdi ve insanlığa örnek olsun diye özel olarak terbiye etti. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı. 

Sevgili Peygamberimiz çok yüksek bir ahlaka sahip olarak yaratılmış olmasına rağmen her zaman:

 " Ey Allah'ım! Benim yaradılışımı ve ahlakımı güzelleştir  ( Ahmed )

" Ey Allah'ım! Beni ahlakların çirkinlerinden uzaklaştır ve koru  ( Tirmizi ) diye dua ederdi.

 

Yüce Allah Kur'an-ı Kerimde Peygamberimizin ahlakı hakkında şöyle buyurur: "İnneke leal‰ huligın az”m '84 " Muhakkak ki sen elbette yüksek bir ahl‰k üzeresin " (Kalem /4 ); " Muhakkak ki Allah'ın elçisinde sizin için uyulması güzel örnekler vardır. " (Ahz‰b-21) Peygamber efendimiz de " Ben yüksek ahlakı tamamlamak için gönderildim " buyurmuştur.

 

Başka ayetlerde ise; " Allah, sana Kitab'ı (Kur'an-ı) ve hikmeti indirdi ve sana (bütün bu) bilmediklerini öğretti. " (4/Nisa -113)

" Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve ink‰rdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler. " (Ali İmran 3/164) buyurarak O'nun çok yüksek ahlak ve hikmet sahibi bir şahsiyet olduğunu bildirmiştir. Hikmet sahibi olmak Kur'an-ın gizli ve ince manalarını anlama, onu yaşama, onunla hükmetme ve onun yaşama ilmidir. Bu ilmi peygamberimize Allah vermiştir.

 

O, ahlakını Kur'an'dan almış, bütün iyilikleri kendisinde toplamıştır. Saygıdeğer eşi Hz. Aişe'ye

Peygamberimizin ahlakının nasıl olduğu sorulduğunda O, şu cevabı vermiştir:

O'nun ahlakı Kur'an idi'bb ; '84 O yaşayan Kur'an dı." 

Bununla ilgili olarak Allah Teala Kur'an-ı Kerimde:

 "Legat kane leküm f” rasulillahi üsvetün hasenetun" Muhakkak ki Allah'ın elçisinde sizin için uyulması güzel örnekler vardır. ( Ahzap 21 ) buyurmuş ve O'nun yaşayışını örnek almamızı istemiştir. Eğer Kur'an canlansa insan şekline dönüşse idi ancak bir Hazreti Muhammed olurdu. Onun içinidirki Aişe validemiz "O yaşayan Kur'an'dı" buyurmuştur. 

 

Allah'ın göderdiği din olan İslam Hz. Adem ile başlamış, Hz. Muhammed ile kemale ermiştir. Tevhid dininin (İslam'ın) son halkasını Hz. Muhammed (s.a.s.) teşkil etmektedir. Tevhid kelimesinin ikinci bölümü, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Allah'ın rasžlü/elçisi olduğuna iman etmektir. Bu inanç, bizi peygamberin örnek ve önderliğinin kabulüne götürür. Hz. Muhammedi peygamber olarak kabul edip onun örnekliğini ve sünnetini ihmal ve inkar insanı küfre götürür. "Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar." (4/Nisa,65) 

Bir hadisi şeriflerinde Sevgili peygamberimiz şöyle buyurur: Size şu beş şeyi emrediyorum. Birincisi Allah'a imandır. Allah'a iman nedir biliyor musunuz? Allah'tan başka mabud olmadığına ve benim son Peygamber olduğuma şahadet etmektir. " (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İbni Hibban, Taberani)

cbpat3sb90 Allah'ın kitabından ve Sevgili Peygamberimizin sünnetinden uzaklaşmak münafıklık alametlerindendir. Bu konuda Nisa suresinde şöyle buyrulur:

" Onlara: Allah'ın indirdiğine (Kitab'a) ve Resžl'e gelin (onlara başvuralım), denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. " (4/Nisa,61)

Peygambere itaat Allah'a itaattir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor:" Kim Peygamber'e itaat ederse, muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de (itaatten) yüz çevirirse (üzülme), biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. " (4/Nisa, 80),

(Hz. Peygamber Allah'ın kulu, elçisi ve İslam dininin temsilcisidir. Ahl‰kı Kur'an'dır. Allah'a inananlar için, dünya ve ahiret işlerinin tümünde en güzel örnek odur (33/21). Söyledikleri ve yaptıkları Allah'ın gözetimi ve izni altındadır. Kur'an'ın örnek uygulayıcısı odur. Kendisinin buyrukları da Kur'an'ın ruhuna uygun olup yalnız kendi zamanıyla kayıtlı değil, bütün zamanlarda geçerlidir. Çünkü ona Kur'an'ı açıklama yetkisi verilmiş (16/44) ve hikmet öğretilmiştir. Sağlam kaynaklardan gelmiş hadislerine itibar etmeyip yalnız Kur'an'a dayandığı iddiasıyla Peygamber'i sadece bir aracı kabul etmek, k‰firliğin ve dinsizliğin bir köprüsüdür. Çünkü hayat dini olan İslam, Allah'ın bildirmesi ve Resžlü'nün açıklama ve uygulamasıyla meydana gelmiştir. åyette beirtildiği üzere Allah'a itaat ve sevgi, Resžlü'ne, onun hadis ve sünnetine uymakla gerçekleşir. Kim de onlara gönül rahatlığıyla teslim olmazsa iman etmiş sayılmaz.) (bk. 3 /Ali İmran,164; 4/Nisa,65)

" Biz, bütün peygamberleri ancak Allah'ın izni (emri) doğrultusunda kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Onlar, (o tağžtta muhakeme olmaya gitmek isteyerek) kendilerine yazık ettikleri zaman, (pişman olarak) sana gelip Allah'tan bağışlanmalarını dileselerdi, Peygamber de onlara mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı, daima tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edici bulurlardı. " (Nisa-64)

Unutmayalım ki " Kim Resul'e itaat ederse, muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur. " (4/Nisa, 80), " (Bak: (Nisa/115)

 Bu gün çocukları sevindirelim, başta ana ve babalarımız olmak üzere yakınlarımızı ziyaret edelim. Komşumuza ve ihtiyaç sahiplerine ikramda bulunalım. Geceyi dua, zikir ve nafile namazla geçirelim. Bu sitede yer alan bilgiler İkinci Bölge Haber adresi kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları Telif Hakları Yasası'nca korunmaktadır. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
İnternet Gazetemizde yayınlanan Haber, Makale, Video, Galerilerdeki kategori Resimlerinin Yayınlanmış olması desteklediğimiz anlamını taşımaz.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
loading...
GÜNDEM'DEN BAŞLIKLAR
YUKARI