Bugun...
MHP, Türklüğün Bengü Taş’ıdır


Op. Dr. Kayıhan Çağlar Sağlıklı Düşünce
kayihancaglar@gmail.com
 
 
facebook-paylas
Tarih: 09-05-2017 14:52
     

“Türk Beylerim, Türk Milletim! Kağanından, Beylerinden, Vatanından, suyundan ayrılmazsan, Türk Milleti iyilik göreceksin, evine gireceksin, dertsiz olacaksın… Taş yontturdum, gönüldeki sözümü bu taşa vurdurdum… Beyleri, milleti itaatkâr/uyumlu olmadığı için, Çin milleti hilekâr ve sahtekâr olduğu için, küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için Beylerle milleti karşılıklı kışkırttığı için, Türk Milleti kurduğu Devleti elden çıkarıvermiş. Taht’a oturttuğu Kağanını kaybedivermiş… Ey Türk, Oğuz Beyleri, Milleti işitin! Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe Ey Türk Milleti, İlini/ devletini, töreni kim yıkıp bozabilirdi? Babamızın ve amcamızın kazanmış oldukları milletin adı sanı yok olmasın diye Türk Milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım; kardeşim Kül Tigin ile iki şad (yüksek rütbeli komutan) ile ölesiye yitesiye çalıştım. Çıplak halkı giyimli kıldım, fakir milleti zengin kıldım, az milleti çok kıldım. Güçlü devleti olandan, güçlü hakanı olandan daha iyi kıldım. Dört bucaktaki milleti hep kendime tâbi kıldım. Türk Milletini düşmansız kıldım. Hepsi bana tâbi oldu… Tanrı bahşettiği için, ben çalışıp kazandığım için Türk Milleti kazanmıştır. Ben erkek kardeşimle beraber böyle önderlik edip çalışmasam ve kazanmasam Türk Milleti ölecekti, yok olacaktı…”

Bu ifadeler, ata toprağımız Orhun Vadisi’nin Ötüken kıyısında dikili olan Orhun Âbideleri’ndeki Atamız Bilge Kağan’ın sözlerindendir. 8. yüzyılda taşlar üzerine yazılmış olan Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan âbideleri, Moğolistan’da Orhun Irmağı’nın yakınlarında bulundukları için ‘Orhun Âbideleri’ ismiyle de anılır. Göktürk devrinden kalma kitâbelerdir. Türk adının, Türk milleti isminin geçtiği ilk Türkçe metindir. Türk tarihinin taşlar üzerine yazılmış ilk yazılı belgesidir. Türk edebiyatının ilk şaheseridir. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşmasıdır. Devlet ve milletin karşılıklı vazifeleridir. Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün 1290 yıl önceki büyük vesikasıdır. Türk askeri dehasının, Türk askerlik sanatının esaslarıdır. Türk milliyetçiliğinin temel kitabıdır. Asırlar ötesinden milli istikameti aydınlatan ışıktır. Türk dilinin mübârek kaynağıdır. Türklüğün en büyük iftihâr vesilesi olan eserdir.

“Bengü taş” terimini bizzat Bilge Kağan kullanmıştır. Kelimelerin birebir anlamı ‘ebedî/ölümsüz taş’ anlamındadır. Bilge Kağan: “Bengü taş diktirdim... Türk milletini toplayıp il tutacağını buraya yazdım. Yanılırsa öleceğini de buraya yazdım. Nice sözüm varsa bengü taşa yazdım. Ona bakarak bilin.” diyor. Taşlar şu anda da mevcut olduğuna ve üstündeki metin pek çok dile çevrilerek, birçok Türk lehçesine aktarılıp binlerce nüsha basıldığına göre Bilge Kağan’ın ‘ebedî’ nitelemesi, isabetlidir. Kağıdın ve ipek sayfaların kullanıldığı bir medeniyet döneminde, bu sözlerin taşlara kazınmış olmasının en önemli nedeni, bu yüksek hitâbete ve milli çağrıya ölümsüzlük katılmak istenmesidir. Sonsuza kadar Türk milletine seslenmeye devam edecek olan Orhun Âbideleri,  ‘Bengü Taş’ hükmündedir.

Bumin Kağan’ın önderliğinde 552’de kurulan Göktürk Kağanlığı, 630 senesinde Çin egemenliğine girdi. 50 yıllık bir esaret döneminden sonra Aşina ailesinden Kutluk (İlteriş) Kağan, Çin hâkimiyetine son vererek 680-682 senesinde devleti yeniden toparladı. İlteriş Kağan, 691′de ölünce yerine, kardeşi Kapgan Kağan geçti. İlteriş Kağan’ın Bilge ve Kül Tigin adlı iki oğlu vardı. Öldüğünde bunlar 8 ve 7 yaşlarında idiler. Kapgan Kağan 716′da ölünce idareyi onun oğulları almak istedi. Fakat Bilge ve Kül Tigin kardeşler buna engel olarak ve kuzenlerini tasfiye ederek babalarının devletine el koydular ve Bilge Kağan hükümdar oldu. İki kardeş, babalarının ve amcalarının veziri, Bilge Kağan’ın kayınpederi Tonyukuk’un da yardımıyla devleti daha da kuvvetlendirdiler. Bilge Kağan’ın ölümünden 10 sene kadar sonra da Uygurlar, devleti ele geçirerek 745′te Göktürk hâkimiyetine son verdiler.

Orhun Âbideleri, Türk hanedanı Bilge Kağan devrini yansıtır. Göktürklerin dört Kağanına uzun yıllar vezirlik yapmış olan Tonyukuk, ölümüne yakın 727 yılında Tonyukuk Âbidesi’ni kendisi adına diktirmiştir. Yazıtında hayatını ve Göktürkler için yaptıklarını anlatmıştır.  Bilge Kağan, kardeşi Kül Tigin’in ölümünden büyük hüzün duymuştur ve onun adına bir yıl sonra 732 yılında Kül Tigin Âbidesi’ni diktirmiştir. Bilge Kağan, kağan olmasında ve devletin kuvvetlenmesinde birinci derecede rol oynamış bulunan kahraman kardeşine karşı duyduğu minnet duygularını, Kül Tigin’in savaşlarını ve bu savaşlardaki kahramanlıklarını ayrıntılı bir şekilde anlatarak kardeşini övmüştür. Aynı zamanda bu kitâbede Bilge Kağan, Türk milletine seslenerek devleti nasıl kurduklarını, Türk boylarını nasıl birleştirdiklerini, Çin’in esaretinden kurtulmak için millî bir beraberlik göstermeleri gerektiğini belirtir. Bilge Kağan Âbidesi ise ölümünden bir yıl sonra 735′te oğlu tarafından diktirilmiş, diğer oğlu Yollug Tigin yazmıştır. Bilge Kağan’ın ölümünden sonra gelişen olaylar anlatılmıştır.

Başbuğ Alparslan Türkeş’in kurucu genel başkanı olduğu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 9 Şubat 1969 tarihinde siyaset sahnesine çıkmış ve onca partinin mezarlığı haline gelmiş ülkemizde 48 yıl boyunca hayat bulmuş, var olmuştur. Türk milletine mensubiyet bilincini referans alan ‘Türk  milliyetçiliği’ni ve milli hassasiyet, manevi duyarlılık, milli birlik ve bütünlük, toplumsal barış, hakkaniyetli gelir dağılımı, sosyal adalet gibi başlıklar ile de ‘Türk toplumculuğu’nu  temel alan felsefesi ve aksiyoner yapısı gereği MHP; ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ varlığının teminatı; ‘Türk milleti’ birliğinin sigortası; ‘Türk vatanı’ bütünlüğünün nöbetçisi; ‘Türk bayrağı’ inmezliğinin bekçisi; ‘İstiklal Marşı’ susmazlığının nefesi; ‘Türkçe’ kaybolmazlığının sesi/kalemi ve ‘Türklük’ yok olmazlığının neferi durumundadır.  Bu yüzdendir ki; Orhun Âbideleri’nin dünyada başka bir eşi bulunmayan benzerleri, Orta Asya Bozkırları’ndan 5.600 km uzaktaki MHP Genel Merkezi’nin önünde, aslına sadık kalarak dikilmiş, gök kubbeye uzanmaktadır.

‘Türk’ adını, resmî devlet ismi olarak kullanan ilk Türk devleti ‘Göktürk Kağanlığı’ndan sonra, bu vasıflar ile kurulmuş ikincisi olan ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin MHP’ye ihtiyacı vardır. 36-42 derece Kuzey paralelleri ve 26-45 derece Doğu meridyenleri arasındaki 783.562 kilometrekare ‘Türk vatanı’nın MHP’ye ihtiyacı vardır. 79.814.871 nüfuslu ‘Türk milleti’nin ve beyaz ay yıldızlı al bayrak olan ‘Türk bayrağı’nın MHP’ye ihtiyacı vardır. Söz yazarı Mehmet Akif Ersoy, bestecisi Osman Zeki Üngör olan ‘İstiklâl Marşı’mızın MHP’ye ihtiyacı vardır. Yaklaşık 300-350 milyonluk nüfus ile Çinliler ve Hintlilerden sonra dünyanın en kalabalık 3. etnik grubu olan ‘Türk dünyası’nın MHP’ye ihtiyacı vardır. 5.000 yılı aşkın bir zamandır varlığını devam ettirmekte olan ‘Türklüğün’ MHP’ye ihtiyacı vardır. Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277'deki fermanı ile Anadolu’da devlet dili ilân edilen ‘Türkçe’nin MHP’ye ihtiyacı vardır. Türk’çe yaşayan herkesin 13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı bugünden tebrik ediyor; Türkçemizi yabancı dillerin işgalinden koruma ve arındırma amaçlı çaba sarf etmeye davet ediyorum.

Son söz: Aslı, 8. asırda, Türk’ün ana yurdu Orhun Vadisi’nde; birebir aynıları ise 21. yüzyılda, Türk’ün son vatanı Türkiye’de dikilmiş olan Orhun Âbideleri, Türklüğün şehâdet parmaklarıdır. Öyle ise, yarım asır öncesinden bugüne intikâl etmiş ve kıyâmete kadar da payîdar olacak olan MHP, Türklüğün Bengü Taş’ıdır. Ülkücülerin bedenleri MHP Genel Merkezi’nin önünde, ruhları ise Ötüken’dedir. Atam Bilge Kağan’ın taşa kazıdığı gibi “Türk Beyleri, Milleti, böyle düşünün, böyle bilin!” Şen ve esen kalınız.Bu sitede yer alan bilgiler İkinci Bölge Haber adresi kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları Telif Hakları Yasası'nca korunmaktadır. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
İnternet Gazetemizde yayınlanan Haber, Makale, Video, Galerilerdeki kategori Resimlerinin Yayınlanmış olması desteklediğimiz anlamını taşımaz.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
loading...
GÜNDEM'DEN BAŞLIKLAR
YUKARI